Qui định và nội qui

Xin chào tất cả thành viên của Diễn đàn.  Chúng tôi lập lên blog này với tinh thần tự nguyện . Tuy nhiên các hoạt động của blog vẫn phải tuân theo qui định chung. Chúng tôi xin đưa ra các qui định sau đây. Mọi người dọc kỹ trước khi tham gia diễn đàn nhé

1. Đối tượng thành viên của blog

Để tham gia blog bạn cần phải có kiến thức về sức khỏe , chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bạn muốn chia sẻ kiến thức đó.

2. Cam kết nội dung

  • Nhà cung cấp (chúng tôi) của dịch vụ cung cấp bới trang web này (Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của thành viên (Nội dung). Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.
  • Thành viên tham gia blog không được post những bài viết có nội dung mang tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù , đe dọa , thư rác hay có nội dung đồi trụy người lớn. Có chứa thông tin các nhân của người khác, vi phạm bản quyền hay khuyến khích hành vi phạm pháp , hoặc các điều luật nhà nước cấm

3. Xử phạt 

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

4. Độc quyền 

Bạn cho phép Chúng tôi không độc quyền, sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

5. Kiểm duyệt 

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ – Góp ý.